Pračka a lednička


Vždycky jsem se zajímala o elektro anebo o to, jak co vÅ¡echno funguje. Řeknu vám, že další elektrotechnické vÄ›ci anebo další elektro funguje velice tak zvláštnÄ›. A i kdybych nepochopila anebo nevÄ›dÄ›la, jak to funguje, lákalo by mÄ› to. A vÄ›dÄ›li jste, že tÅ™eba mikrovlnka byla vynalezena prý úplnÄ› náhodnÄ›? Prý to nebylo vůbec v plánu. Nikdy by nikoho nenapadlo, že by mohli vynalézt nÄ›co, co vlastnÄ› bude jako mikrovlnka. Na to prý byly jenom sporák trouba anebo ploténky. Dokonce jsem slyÅ¡ela, že i ploténky byly vynalezeny jenom kvůli tomu, že když se tÅ™eba rozžhavilo železo, tÅ™eba od ohnÄ› anebo od slunce, tak lidé vlastnÄ› pÅ™iÅ¡li na to, že když to budou ustaviÄnÄ› a zámÄ›rnÄ› zahřívat, že vlastnÄ› na tom se dá také například uvaÅ™it vejce nebo amoleta a podobnÄ›.

Dříve nebylo jiné elektro.

SamozÅ™ejmÄ›, že potom se to vÅ¡echno zdokonalovalo, aby to bylo co nejlepší elektro. Také hlavnÄ› musíte dbát ale na to, kolik toho elektra doma máte anebo jaké elektro vy zrovna potÅ™ebujete. Znám nÄ›které lidi, kteří si kupují elektro jenom kvůli tomu, aby byli in, aby mÄ›li vždycky doma vÅ¡echno to nejnovÄ›jší. Jenomže podle mého názoru tohle je Å¡koda. Lidé jenom utrácí peníze a potom si stěžují, že vůbec nemají peníze na cokoliv jiného. TÅ™eba moje kamarádka stále kupuje vždycky novou a novou praÄku nebo ledniÄku.

Od partnera jsem dostala novou troubu.

Vždycky tyto dvě vÄ›ci musí být úplnÄ› nové. Každý rok kupuje vždycky to nové a vždycky každý kus stojí tak pÅ™es tÅ™icet tisíc korun. AbsolutnÄ› nechápu, kde ona na to bere finance. Ale potom vždycky v létÄ› skoro breÄí nad tím, že nemůže s partnerem a dÄ›tmi jet na dovolenou. Prý jim na dovolenou vůbec nezbývají peníze a víte, na co to svádí? Že prý jejich dÄ›ti si kupují moc drahé hraÄky! Tohle mi pÅ™ijde docela takové sprosté a netaktní, a to vůÄi její rodinÄ›. VždyÅ¥ elektro nemusí být každý rok nové a ne hlavnÄ›, když jde tÅ™eba o praÄku anebo o ledniÄku. Když to jsou hlavnÄ› úplnÄ› nové vÄ›ci a její starší vÄ›ci jsou v pořádku.