Způsob boje s hlodavci a jinými škůdci


„MyÅ¡iÄko myÅ¡, pojÄ ke mnÄ› blíž“ – tuhle říkanku známe od dÄ›tství, každý ji slyÅ¡el. A myÅ¡iÄky ji asi znají taky, protože „blíž“ k ÄlovÄ›ku pÅ™icházejí po celé jeho dÄ›jiny. On je vždy lákal a dodnes láká. Skladoval obilí v jamách Äi různých nádobách, které neÄinily hlodavcům žádnou pÅ™ekážku, rádi se v nich zabydlovali a na uskladnÄ›ných plodinách se pÅ™iživovali. Dnes je to podobné. MyÅ¡i a jiní hlodavci rádi navÅ¡tÄ›vují naÅ¡e spižírny a pochutnávají si na dobrotách, které tam ukládáme. ÄŒasto se stávalo a stává, že se hlodavci pÅ™emnoží a soužití s ním se stává nesnesitelným. Proto ÄlovÄ›k vymyslel způsob, jak s nimi bojovat. Nazývá se deratizace. Jedná se o likvidaci hlodavců a hmyzu pomocí mechanických (klece), nebo chemických prostÅ™edků.

Potřeba bude stále

Za to, že hlodavci s lidmi tak rádi bydlí, si Äasto mohou sami. Nedodržují základní hygienické podmínky, ve velkém vyhazují zbytky potravin a neudržují pořádek kolem odpadových kontejnerů a popelnic. Hlodavci mají hostinu, množí se a pak se rádi stahují do lidských obydlí. A tu pÅ™icházejí na Å™adu deratizátoÅ™i. Hlodavci a hmyz i dnes pÅ™enášejí choroby, stejnÄ› jako ve stÅ™edovÄ›ku. My sice máme léky například proti moru, ale i tak jde o vÄ›c nebezpeÄnou. Dokud s námi budou hlodavci, bude tady, naÅ¡tÄ›stí pro nás, i deratizace.